Даволаш ва тиббий педагогика


TAСДИҚЛАЙМАН”

Отоларингология ва стоматология

кафедра мудири, д.м.н. У.С. Хасанов

«____» ______________2018 й.

 КАЛЕНДАР-ТЕМАТИК РЕЖА

Kафедра: Оториноларингология ва стоматология  Фан: Оториноларингология. Факультет: даволаш ва тиббий-педагогика. Курс: 5. семестр – 9-10 Ажратилган соат – 90с.: маъруза 12 соат, амалий машғулот – 78 соат

Амалий машғулотлар

Амалий машғулотлар мавзуси Ажратилган соат

           

назарий амалий
1. Бурун ва ёндош бўшлиқларининг клиник анатомияси. Юқори нафас йўлларининг физиологик аҳамияти. Мукоцилиар транспорт. Бурун ва ёндош бўшлиқларини текшириш усуллари.

Риноскопия

2 2
2. Халқумнинг клиник анатомияси. Халқум лимфоаденоидал халқасининг морфо-физиологик характеристикаси. ЛОР аъзоларининг ёшга қараб ўзига хос тузилиши, топографияси ва буларнинг ЛОР аъзолари патологиясида аҳамияти. Халқумни эндоскопик текшириш усуллари.

Фариноскопия

2 2
3. Хиқилдоқ, трахея, бронх ва қизилўнгачнинг клиник анатомияси, физиологияси ва текшириш усуллари. Овоз хосил бўлиш назарияси, болалар ва ўсмирларда овоз ўзгариши босқичлари. Овоз аппаритини текшириш усуллари.

Ларингоскопия

2 2
4. Қулоқнинг клиник анатомияси, физиологияси ва текшириш усуллари. Эшитиш анализаторининг клиник анатомияси, физиологияси ва текшириш усуллари. Катталар ва кичик ёш болаларда эшитиш заифлиги ва карликни замонавий текшириш усуллари. Кохлеар имплантация хақида тушунча.

Отоскопия

2 2
5. Вестибуляр анализаторни клиник анатомияси, физиологияси ва текшириш усуллари. 2 2
6. Буруннинг ўткир ва сурункали касалликлари. Ушбу касалликларнинг ривожланишида аллергиянинг роли. Бурун жарохати. Бурун қонаши, тўхтатиш усуллари.

Олдинги тампонада

2 2
7. Бурун ёндош бўшлиқларининг ўткир ва сурункали касалликлари. Синуситлар таснифи. Риноген асоратлар (кўз ва мия ичи). Бурун ёндош бўшлиқлари жароҳати. Косерватив ва жарроҳлик даволаш тамойиллари. 3 3
8. Ташқи ва ўрта қулоқнинг ўткир яллиғланиш касалликлари ва уларнинг асоратлари. Болаларда отит, антрит, мастоидит кечишининг ўзига хослиги.

Кулокни ювиш

3 3
9. Ўрта қулоқнинг сурункали яллиғланиш касалликлари. Лабиринтит. Отоген мия ичи асоратлари ва отоген сепсис (қиёсий ташхис, кечиши, хирургик даволаш усуллари). 3 3
10. Қулоқнинг йирингсиз касалликлари. Оториноларингологияда профессионал танлаш ва экспертиза. Сурдология.

Эшитиш заифлигини аниклаш (шивирлаш ва нуткли)

3 3
11. Халқумнинг ўткир касалликлари ва уларнинг асоратлари. Юқумли касалликлар ва қон хосил қилиш тизими касалликларида ангина. Халқуморти абсцесси. Танглай ва халқум безларининг гипертрофияси белгилари ва давоси. 3 3
12. Сурункали тонзиллит, таснифи, ички касалликлар патогенезида аҳамияти, ташхис ва давоси. Сурункали тонзиллити бор бўлган беморларнинг диспансеризацияси. Талабалар мустакил ишлари презентацияси.    
13. Хиқилдоқнинг ўткир ва сурункали касалликлари. Хиқилдоқнинг ўткир ва сурункали стенози. Овоз бузилиши, касбий дисфония. Талабалар мустакил ишлари презентацияси. 3 3
14. ЛОР аъзоларининг хавфсиз ва хавфли ўсмалари. Юқори нафас аъзоларининг инфекцион гранулемалари. ОИВ-инфекциясида ЛОР аъзоларининг холати. 3 3
15. ЛОР аъзоларининг ёт жисмлари. ЛОР аъзоларида жарохат, қонаш бўлганида шошилинч тиббий ёрдам кўрсатиш. Трахеотомия. ОСКЕ. 3 3
  Жами – 78 часов 39 39

  

TAСДИҚЛАЙМАН”

Оториноларингология ва стоматология

кафедра мудири, д.м.н. У.С. Хасанов

«____» ______________2018 й.

 КАЛЕНДАР-ТЕМАТИК РЕЖА

Kафедра: Оториноларингология ва стоматология. Фан: Оториноларингология. Факультет: тиббий-профилактика. Курс: 5.  семестр – 9-10. Ажратилган соат: маъруза 6 соат, амалий машғулот:-16 соат

Амалий машғулотлар

 

Амалий машғулотлар мавзуси

Ажратилган соат

           

назарий амалий
1. ЛОР аъзоларини эндоскопик текшириш усуллари. Эшитув ва вестибуляр анализаторни текшириш усуллари. 1 1
2. Бурун ва бурун ёндош бўшлиқларининг ўткир ва сурункали касалликлари. Бурун касалликлари ривожланишиада экзо- ва эндоген омилларнинг таъсири ва уларнинг профилактикаси. 1 1
3. Ташқи ва ўрта қулоқнинг ўткир ва сурункали яллиғланиш касалликлари. Қулоқнинг йирингсиз касалликлари, эшитиш заифлиги ва карлик ривожланишига олиб келувчи хавф омиллари. Сурдология. Қулоунинг касб касалликлари ва уларнинг профилактикаси. 1 1
4. Халқумнинг ўткир ва сурункали касалликлари ва уларнинг профилактикаси. 2 1
5. Хиқилдоқнинг ўткир ва сурункали касалликлари. Хиқилдоқ стенози, оториноларингологияда шошилинч ёрдам. 2 1
6. ЛОР аъзолари касб касалликлари ва уларнинг профилактикаси. Юқори нафас йўллари гранулемаси ва ЛОР аъзолари ўсмалари, қиёсий ташхислаш. Оториноларингологияда меҳнат экспертизаси ва диспансеризация. Ишлаб чиқариш муассасалари тиббий-санитария бўлинмаларида ЛОР хонаси ишини ташкил қилиш.    ОСКЕ. 2 2
  Жами: 16 соат 9 7