Маърузалар


TAСДИҚЛАЙМАН”

Отоларингология ва стоматология

кафедра мудири, д.м.н. У.С. Хасанов

«____» ______________2018 й.

 

КАЛЕНДАР-ТЕМАТИК РЕЖА

Kафедра: Оториноларингология ва стоматология  Фан: Оториноларингология. Факультет: даволаш ва тиббий-педагогика. Курс: 5. семестр – 9-10 Ажратилган соат – 90с.: маъруза 12 соат, амалий машғулот – 78 соат

Маърузалар

Маърузалар  мавзуси Ажратилган соат
1. Кириш. Юртимиз оториноларингологиясининг ривожланиш тарихи, асосий ютуқлари ва касалликларни олдини олишда аҳамияти. Ички аъзоларнинг соматик касалликларини ривожланишида ЛОР аъзолари патологиясини таъсири. Бурун ва ёндош бўшлиқларининг ўткир ва сурункали касалликлари (асоратлари, олдини олиш). 2
2. Ташқи ва ўрта қулоқнинг ўткир ва сурункали касалликлари (этиология, патогенези, таснифи, ташхис, даволаш, асоратлари ва олдини олиш). Болаларда қулоқ касалликларининг ўзига хос кечиши ва олдини олиш чоралари. 2
3. Лабиринтитлар. Отоген мия ичи асоратлари (этиопатогенез, кечиши, диагностика, даволаш ва олдини олиш). Қулоқнинг йирингсиз касалликлари (этиология, патогенези, таснифи, кечиши, ташхис, даволаш, олдини олиш). Болаларда эшитиш бузилиши ташхислаш ва реабилитацияси. 2
4. Халқумнинг ўткир ва сурункали касалликлари. Ангина таснифи, асорати, даволаш ва олдини олиш. Юқумли касалликлар ва қон касалликларида ангина. Сурункали тонзиллит, аденоид вегетацияси, танглай муртакларининг гипертрофияси. Халқум шикастланиши. Уйкунинг обструктив апноэ синдроми. 2
5. Хиқилдоқнинг ўткир ва сурункали касалликлари.   Болаларда бўғувчи ларинготрахеит. Трахеотомия. 2
6. Юқори нафас йўлларини юқумли гранулемалари. Вегенер гранулематози. Склерома. Заҳм, ОИТС ва силда ЛОР аъзоларининг шикастланиши. ЛОР аъзоларининг хавфсиз ва хавфли ўсмалари.

 

2
  Жами 12

 

TAСДИҚЛАЙМАН”

Оториноларингология ва стоматология

кафедра мудири, д.м.н. У.С. Хасанов

«____» ______________2018 й.

 

КАЛЕНДАР-ТЕМАТИК РЕЖА

Kафедра: Оториноларингология ва стоматология. Фан: Оториноларингология. Факультет: тиббий-профилактика. Курс: 5.  семестр – 9-10. Ажратилган соат: маъруза 6 соат, амалий машғулот:-16 соат

Маърузалар

Маърузалар  мавзуси Ажратилган соат
1. Оториноларингология тарихи. Оториноларингология замонавий ютуқлари ва ривожланиш истиқболлари. Бурун ва ёндош бўшлиқ касалликларида ташқи ва ички муҳит касбий омилларининг таъсири. 2
2. Қулоқнинг касб касалликлари. ЛОР аъзолари касалликларида профессионал танлаш ва экспертиза саволлари. Сурдология. 2
3. Халқум ва хиқилдоқнинг касб касалликлари. Юқори нафас йўлларининг гранулемасида ва ЛОР аъзоларининг махсус касалликлари. ОИТС да оториноларингологик зарарланиш. ЛОР аъзолар ўсмалари. 2
  Жами 6