Тиббий профилактика


TAСДИҚЛАЙМАН”

Оториноларингология ва стоматология

кафедра мудири, д.м.н. У.С. Хасанов

«____» ______________2018 й.

 КАЛЕНДАР-ТЕМАТИК РЕЖА

Kафедра: Оториноларингология ва стоматология. Фан: Оториноларингология. Факультет: тиббий-профилактика. Курс: 5.  семестр – 9-10. Ажратилган соат: маъруза 6 соат, амалий машғулот:-16 соат

 Амалий машғулотлар

 

Амалий машғулотлар мавзуси

Ажратилган соат

           

назарий амалий
1. ЛОР аъзоларини эндоскопик текшириш усуллари. Эшитув ва вестибуляр анализаторни текшириш усуллари. 1 1
2. Бурун ва бурун ёндош бўшлиқларининг ўткир ва сурункали касалликлари. Бурун касалликлари ривожланишиада экзо- ва эндоген омилларнинг таъсири ва уларнинг профилактикаси. 1 1
3. Ташқи ва ўрта қулоқнинг ўткир ва сурункали яллиғланиш касалликлари. Қулоқнинг йирингсиз касалликлари, эшитиш заифлиги ва карлик ривожланишига олиб келувчи хавф омиллари. Сурдология. Қулоунинг касб касалликлари ва уларнинг профилактикаси. 1 1
4. Халқумнинг ўткир ва сурункали касалликлари ва уларнинг профилактикаси. 2 1
5. Хиқилдоқнинг ўткир ва сурункали касалликлари. Хиқилдоқ стенози, оториноларингологияда шошилинч ёрдам. 2 1
6. ЛОР аъзолари касб касалликлари ва уларнинг профилактикаси. Юқори нафас йўллари гранулемаси ва ЛОР аъзолари ўсмалари, қиёсий ташхислаш. Оториноларингологияда меҳнат экспертизаси ва диспансеризация. Ишлаб чиқариш муассасалари тиббий-санитария бўлинмаларида ЛОР хонаси ишини ташкил қилиш.    ОСКЕ. 2 2
  Жами: 16 соат 9 7