Клиник ординатура

Профессор Хасанов У.С. томонидан клиник ординатор ва магистрларга утказилган «Чакка суяги касалликларида КТ белгилари» мавзусида ўтказилган тренингдан фотолавхалар